Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Οι 15.000 ομολογιούχοι και η επιζήμια πολιτική εις βάρος τουςΟι αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων και ιδιαίτερα του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου (Συμβούλιο της Επικρατείας) που με τις αποφάσεις 1116 και 1117/2014) έκρινε συνταγματικό, νόμιμο και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το «κούρεμα» (PSI) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου το Μάρτιο του 2012, είναι σεβαστές. Όμως είναι επίσης σεβαστό και ανεπίδεκτο απαλλοτρίωσης το δικαίωμα των πολιτών στην κριτική και στην ισότητα μεταχείρισης από την εκάστοτε εξουσία.

Οι 15 περίπου χιλιάδες ομολογιούχοι - φυσικά πρόσωπα, πλην αυτών που αυτοχειριάστηκαν λόγω απελπισίας, που έχασαν τις νομίμως κτηθείσες περιουσίες τους και συχνότατα το μόχθο μιας ζωής, έχουν κάθε δικαίωμα να εγκαλούν το ελληνικό δημόσιο στην ολότητά του για αθέτηση υποχρεώσεων και παραπλάνηση, όπως επίσης να προσβλέπουν σε ευρωπαϊκές διαδικασίες (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση της ΕΣΔΑ) για την άρση της εξωφρενικής εναντίον τους αδικίας.

Οι ίδιοι έχουν δικαίωμα να θέσουν το ζήτημά τους ενώπιον της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης και των αντίστοιχων πολιτικών δυνάμεων, ως αντιπροσωπευτικά θύματα βάναυσης προσβολής της θεμελιώδους αρχής της ισότητας και ίσης μεταχείρισης, τα οποία επωμίσθηκαν έναν δυσανάλογο και υπερδιογκωμένο ρόλο στο «κούρεμα» του ελληνικού χρέους.

Η λογική των επιλεκτικών απαλλοτριώσεων αφενός και αφετέρου της επιλεκτικής μεταχείρισης του μεγάλου χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, δεν υπηρετεί καμιά απολύτως έννοια Δικαίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε έχει ήδη θέσει σχέδια άμεσης αποκατάστασης των ομολογιούχων, τα οποία υπηρετούν την μακροπρόθεσμη αξιοπιστία των αποφάσεων της πολιτικής εξουσίας. Συγκεκριμένα, με το Δελτίο Τύπου της 7.4.14, εκθέτει μια ρεαλιστική διαδικασία αποζημίωσης των ομολογιούχων-φυσικών προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές δυνατότητες, με έκδοση νέων ομολόγων ειδικού σκοπού, τα οποία θα αποκαθιστούν τις απώλειες που έχουν υποστεί.

Από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε στο πλευρό των χιλιάδων ομολογιούχων και ως υποψήφιος ευρωβουλευτής δηλώνω την συμμετοχή μου στον αγώνα για τη δικαίωσή τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ).

Ο αγώνας να δικαιωθεί.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...