Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (α΄ μέρος): Γενικά & επιμέρους σχόλια επί των σκόπιμα ασαφών προτάσεων του κ. Πρωθυπουργού.Οι προτάσεις της ΝΔ: Ένα επικίνδυνο άλμα προς τα πίσω.
Συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων.


1. Η ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας και η άμεση εκλογή του από τους πολίτες ήταν η πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο πρωθυπουργός.
Σχόλια Η. Νικολόπουλου
Η επαναφορά ημιπροεδρικών στοιχείων από το αρχικό Σύνταγμα του 1975 σε συνδυασμό με την άμεση εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από το λαό οδηγεί σε ημιπροεδρικό σύστημα που θίγει το σκληρό πυρήνα του πολιτεύματός που είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία (άρθρο 1). Αντίθετα σε ένα πλήρως δημοκρατικό Σύνταγμα που στοχεύει στην ουσιαστική λαϊκή κυριαρχία επιβάλλεται η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του κυρίαρχου λαού-εκλογικού σώματος (θεσμοί λαϊκής νομοθετικής-συνταγματικής πρωτοβουλίας και λαϊκής αρνησικυρίας – λαϊκόVETO ) και όχι η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων μονοπρόσωπων κρατικών οργάνων όπως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο λαός δεν πρέπει να εκπροσωπείται ως απών μέχρι τις επόμενες εκλογές όπως συμβαίνει σήμερα ούτε πρέπει να νομιμοποιείται η παρέμβαση του Προέδρου στην εκάστοτε κυβέρνηση που στηρίζεται στη Βουλή με το λαό απόντα όπως με τη προτεινόμενη αναθεώρηση

2. Στο ίδιο πλαίσιο και για την εξυπηρέτηση του ίδιου στόχου, εντάσσονται και οι προτάσεις για ισχυροποίηση των εγγυήσεων για εξάντληση της διάρκειας της κοινοβουλευτικής περιόδου και για καθιέρωση σταθερού εκλογικού συστήματος με την πρόβλεψη ότι η αλλαγή του θα απαιτεί πλειοψηφία των 3/5 της Βουλής.
Σχόλια Η. Νικολόπουλου
Η ισχυροποίηση των εγγυήσεων για εξάντληση της τετραετίας χωρίς την πρόωρη διάλυση της Βουλής οδηγεί σε ακυβερνησία με συνέπεια διακυβέρνηση της χώρας με κυβερνήσεις που θα διαδέχονται καταψηφιζόμενες, η μία την άλλη μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Η ορθή λειτουργία τού κοινοβουλευτικού συστήματος επιβάλλει τον έλεγχο της κάθε κυβέρνησης από τη Βουλή και όχι την ποδηγέτηση της Βουλής από την κυβέρνηση.

3. Ο πρωθυπουργός πρότεινε ακόμη τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένου κυβερνητικού σχήματος και αντίστοιχου οργανογράμματος με απόφαση των 3/5 της Βουλής.
Σχόλια Η. Νικολόπουλου
Υπέρμετρη δέσμευση για την επόμενη κυβέρνηση που έρχεται μετά από νέα λαϊκή ετυμηγορία .Η απερχόμενη Βουλή δεν πρέπει να δεσμεύει την επόμενη στη τήρηση παλαιότερου οργανογράμματος και κυβερνητικού σχήματος.

4. Τη θεσμοθέτηση τριών Μόνιμων Υπηρεσιακών Υφυπουργών (Εξωτερικών, Άμυνας και επί του Προϋπολογισμού) με 5ετή θητεία.
Σχόλια Η. Νικολόπουλου
Η πενταετής θητεία τους δεσμεύει κάθε νέα κυβέρνηση που μετά από εκλογές θα αναγκαστεί να συνυπάρξει με αυτούς. Τετραετής θητεία είναι ορθότερη, υπάρχει ήδη πρόβλεψη.

7. Την αναθεώρηση της διάταξης για την  ασυλία των Βουλευτών «γιατί η ασυλία πρέπει να περιορισθεί αποκλειστικά στα όρια της άσκησης των κοινοβουλευτικών καθηκόντων του κάθε βουλευτή.» και
9. Την κατάργηση των βουλευτικών προνομίων που δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντα του Βουλευτή.
Σχόλια Η. Νικολόπουλου
Η παραπάνω διατύπωση και η προηγούμενή της υποκρύπτει κατάργηση της ειδικής προστασίας της προσωπικής ελευθερίας του βουλευτή (Άρθρο 62). Οι βουλευτές δεν είναι ατομικά όργανα αλλά όργανα-μέλη ενός άμεσου και συλλογικού οργάνου του κράτους. Η ισοτιμία, η ανεξαρτησία της νομοθετικής εξουσίας πλήττεται καίρια με τη μείωση της ειδικής προστασίας που ισχύει στα περισσότερα κράτη.

13. Να δημιουργηθεί ένα Ειδικό και Μόνιμο Δικαστικό Σώμα, που θα έχει την αποκλειστική ευθύνη να ελέγχει τη συνταγματικότητα με αδιαμφισβήτητο τρόπο. Αυτό «θα επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης και την υλοποίηση των επενδύσεων»
Σχόλια Η. Νικολόπουλου
Έμμεσα αλλά σαφώς προτείνεται η κατάργηση του παρεμπίπτοντος, διάχυτου και κατ’ ένσταση ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων που κρίνεται επιτυχημένος στην Ελλάδα. Η κατάργηση τού ελέγχου θα αποτελέσει πλήγμα στην ανεξαρτησία των δικαστών (νομική ποδηγέτηση δικαστών) αλλά και στα δικαιώματα των διαδίκων να αμύνονται απέναντι σε αντισυνταγματικούς νόμους. Η ενδεχόμενη θεσμοθέτηση Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν πρέπει να τον καταργήσει.

14. Τη θέσπιση χρονικών ορίων ως προς τη θητεία του Πρωθυπουργού.
Σχόλια Η. Νικολόπουλου
Δύσκολα συμβιβάζεται με τη παρεχόμενη και αυτονόητη  δυνατότητα κάθε Βουλής να στηρίζει οποιοδήποτε μέλος ή μη μέλος της ως πρωθυπουργό.

21. Την αναμόρφωση της οικονομικής θεματικής του Συντάγματος. Τη σύνδεση της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας με την οικονομική μας ανάπτυξη και την εξασφάλιση της ανάλογης ωφέλειας για το κοινωνικό σύνολο.
Σχόλια Η. Νικολόπουλου
Απαράδεκτη και επικίνδυνη συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού, νομιμοποίηση με την προτεινόμενη αναθεώρηση της ρήτρας άρσης κρατικής ασυλίας επί της δημόσιας περιουσίας που υπάρχει στα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις και υποκρυπτόμενη συνταγματική θεσμοθέτηση του «χρυσού κανόνα» του ελλείμματος σε 3% του ΑΕΠ). Είναι φανερός ο στόχος συνταγματοποίησης των μνημονίων με το οικονομικό Σύνταγμα.

24. Την αναθεώρηση του άρθρου 24 ώστε να γίνει πληρέστερη η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η αντιμετώπιση ακραίων καταστάσεων σε βάρος, όχι μόνο της ατομικής ιδιοκτησίας, αλλά και της ίδιας της περιουσίας του Δημοσίου.
Σχόλια Η. Νικολόπουλου
Απαράδεκτη υποβάθμιση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων με την επιδιωκόμενη οριοθέτηση των βοσκοτόπων και όχι μόνο.

25. Αναθεώρηση του άρθρου 16, για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων «έτσι ώστε η γνώση να συνδεθεί με την παραγωγή και με την αγορά.» «Δεν μπορεί η Ελλάδα να παραμένει η μόνη χώρα στην Ευρώπη που συνταγματικά απαγορεύει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα πρέπει αυτό να τελειώσει, να το ρίξουμε στο κάλαθο του χθες μια για πάντα» είπε. 
Σχόλια Η. Νικολόπουλου
Ρητή κατάργηση της δημόσιας, δωρεάν και λαϊκής παιδείας που ισχύει και στη Γαλλία από την εποχή της Γαλλικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 1789 παρά τον περί αντιθέτου πρωθυπουργικό ισχυρισμό. Ισχυρό κτύπημα στην ανάπτυξη της επιστήμης και στη μετατροπή της σε εφαρμογή που έχει ανάγκη η αγορά.

26. Αναθεώρηση των διατάξεων για τα δημοψηφίσματα, ώστε να προβλέπεται διενέργεια δημοψηφίσματος και με λαϊκή πρωτοβουλία.
Σχόλια Η. Νικολόπουλου
Παρά το καθυστερημένο ψήγμα δημοκρατίας παραμένει από τις πρωθυπουργικές διακηρύξεις η παντελής απουσία των θεσμών λαϊκής συμμετοχής-άμεσης δημοκρατίας (λαϊκή νομοθετική και συνταγματική πρωτοβουλία και λαϊκή αρνησικυρία που ολοκληρώνονται με δημοψήφισμα, λαϊκή ανάκληση βουλευτή και δημόσιου λειτουργού όπως και παύση της κυβέρνησης και διάλυση της Βουλής με δημοψήφισμα).

29. Την κατοχύρωση του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης όλων και της ανεμπόδιστης πρόσβασης στην εργασία τους.
Σχόλια Η. Νικολόπουλου
Περιορισμός του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της συνάθροισης του άρθρου 11 που αντί να διευρυνθεί θα επιχειρηθεί ο περιορισμός του όπως και του συνδικαλιστικού δικαιώματος (βλέπε παραπάνω στοιχείο 15). Τα δικαιώματα ομαδικής δράσης περιορίζονται από τον θεσμοθετημένο νεοφιλελευθερισμό.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...